Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury         
w Oleszycach

Rynek 6, 37-630 Oleszyce

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Oleszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • -Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • -Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • -Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pracało.
 • E-mail: a.pracalo@oleszyce.pl
 • Telefon: 16 7362143

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach
 • Adres: ul. Rynek 6
  37-630 Oleszyce
 • E-mail: a.gryniewicz@oleszyce.pl
 • Telefon: 16 7362143

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach znajduje się pod adresem ul. Rynek 6, 37-630 Oleszyce. Do budynku są trzy wejścia: dwa z nich znajdują się z tyłu ulicy, każde z nich posiada podjazd dla osób na wózku. Trzecie wejście mieści się od strony głównej budynku i nie posiada podjazdu dla osób na wózku. W budynku posiadamy windę, brak jest jest natomiast informacji głosowych. Nie posiadamy miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i schody w w/w obiekcie są ogólnodostępne, ale nie są odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu słuchu jak i wzroku. Ośrodek dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 562
Utworzono dnia: 09.09.2020

Historia publikacji

 • 26.03.2024 13:26, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 09.09.2020 14:20, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 09.09.2020 14:19, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności